Mé osobní stránky aneb co jsem kdy uveřejnil… Marek Binko

Poslední aktualizace dne 12. 12. 2023

 

 

Ideální Praha 2 v dopravě

(2023)

 

Moje erotické povídky TIP!!!

(2023)

 

Novoroční přání

(2023)

 

Strategický plán Českého Brodu a doprava

(2022)

 

Údolí Oslavky (videoklip) TIP!!!

(2020)

 

Časová dostupnost krajských měst České republiky

(2017)

 

Železniční stavby známé i méně známé TIP!!!

(2017-2023)

 

Alternativní dopravní systémy k vysokorychlostní železnici

(2017)

 

Kapacity pro odstavování souprav vlaků osobní dopravy v železničním uzlu Praha

(2016)

 

Dopad Světové klimatické konference v Paříži (nejen) na českou železnici

(2016)

 

Malá Strana z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

(2016)

 

Rakouská severozápadní dráha v Praze

(2016)

 

V koridorech spatřujeme jeden z nástrojů podpory nákladní dopravy - článek v měsíčníku Cargovák 08/2015

(2015)

 

Od koňky k VRTkám aneb historie výstavby železnic na území ČR TIP!!!

(2015)

 

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

a)   text

b)   prezentace z konference „Czech Raildays

(2015)

 

170 let železnice v Praze TIP!!!

a)   text

b)   schéma

(2015)

 

Příprava tratí Rychlých spojení v ČR

(2015)

 

Systém označování nástupišť SŽDC

a)   text

b)   prezentace z konference IRICON

c)   schémata typových stanic

(2015)

 

Budoucnost regionálních drah SŽDC

(2015)

 

Přednášky pro studenty SPŠD

a)   European Rail Traffic Management System na síti SŽDC

b)   Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

(2015)

 

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

(2014)

 

Postrková služba SŽDC

(2014)

 

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

a)   text

b)   prezentace z konference „Železnice 2014“

(2014)

 

Železniční infrastruktura pro konkurenceschopná vozidla

(2014)

 

Jednotná trakční soustava na síti SŽDC

c)   text (2015)

d)   kick-off prezentace

(2014)

 

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko TIP!!!

(2014)

 

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení

(2014)

 

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

(2014)

 

Výměna profesí

(2014)

 

Investice do našich tratí přizpůsobíme požadavkům zákazníků

a)   článek ve čtrnáctideníku Železničář č. 2/2014 (pdf soubor)

b)   článek ve čtrnáctideníku Železničář č. 2/2014 (www odkaz)

(2014)

 

20 let modernizace koridorů a co dál?

a)   text

b)   prezentace z konference „Železnice 2013“

(2013)

 

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

a)   text

b)   prezentace z konference „Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici“

(2013)

 

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

(2013)

 

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

(2013)

 

Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod

(2013)

 

Bauhaus Dessau

(2012)

 

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

a)   text

b)   prezentace z konference „Železnice 2012“

(2012)

 

Open Acces a manažer infrastruktury

(2012)

 

Orientační systém nástupišť

(2011)

 

Toulky Českobrodskem TIP!!!

(2010)

 

Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě

(2010)

 

Dopravní terminál v Českém Brodě

(2010)

 

Koncepce provozu pražského (S) TIP!!!

a)   text

b)   prezentace ke „Dni Pražské integrované dopravy“

c)   Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

d)   Ověření propustnosti žst. Praha Mas. n. pro výhledový rozsah dopravy (2011)

e)   Simulace provozu na trati Kolín - Praha-Libeň

(2010)

 

Zavedení cykloobousměrek v Českém Brodě

(2010)

 

Podněty do nového územního plánu města Český Brod

(2010)

 

Výběr z fotografií z let 2004 - 2009

(2009)

 

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš

(2008)

 

Návrh barevného řešení kolejových vozidel ČD, a.s.

(2008)

 

Vysokorychlostní tratě z pohledu přepravního marketingu

a)   text

b)   prezentace z konference „Czech Raildays

(2008)

 

Koncepce dopravy na trati Praha - Lysá n. L.

(2008)

 

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

a)   text

b)   prezentace z konference „Vysokorychlostní železniční doprava ve světě a v České republice“

(2007)

 

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

a)   prezentace z konference „Možnosti železnice pro veřejnou dopravu v Praze a okolí“

b)   text pro časopis Stavebnictví

c)   článek v časopise Stavebnictví č. 02/08

(2007)

 

Úzká hrdla na železniční síti bránící rozvoji železniční dopravy

(2007)

 

Praha olympijská a železnice

(2007)

 

Schéma vývoje železničního uzlu Praha

(2007)

 

Cyklotrasy regionu Pošembeří

(2007)

 

Na výlet bez auta TIP!!!

(2007)

 

Cyklotrasy Českobrodska

(2006)

 

Pražský diametr

a)   text

b)   Vědeckotechnický sborník ČD č. 22/2006

(2006)

 

Koncepce rozvoje a modernizace železniční sítě v ČR

a)   text

b)   prezentace z konference „Železnice 2006“

(2006)

 

Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům

(2006)

 

Revitalizace české železnice

(2006)

 

Vystoupení v pořadu ČT „Nedej se“ dne 31.1.2006

(2006)

 

Ukrajina železniční

(2005)

 

Koncepce obnovy a rozvoje vozidlového parku ČD pro osobní dopravu

(2003)

 

Strategie technologie řízení dopravy

a)   text

b)   příloha 1

c)   příloha 2

d)   mapa

(2003)

 

Vysokorychlostní tratě v ČR

(2003)

 

Nové projekty

(2002 - 2007)

image001

 

Budoucnost veřejné dopravy

(2002)

 

Revitalizace regionálních drah v České republice

(2000)