Aktualizace dne 6. 9. 2022

 

 

Revitalizace regionálních drah v České republice

(2000)

 

Budoucnost veřejné dopravy

(2002)

 

Nové projekty

(2002 - 2007)

 

image001

 

Vysokorychlostní tratě v ČR

(2003)

 

Strategie technologie řízení dopravy

a)     text

b)     příloha 1

c)      příloha 2

d)     mapa

(2003)

 

Koncepce obnovy a rozvoje vozidlového parku ČD pro osobní dopravu

(2003)

 

Ukrajina železniční

(2005)

 

Vystoupení v pořadu ČT „Nedej se“ dne 31.1.2006

(2006)

 

Revitalizace české železnice

(2006)

 

Zpřístupnění centra města Český Brod cyklistům

(2006)

 

Koncepce rozvoje a modernizace železniční sítě v ČR

a)     text

b)     prezentace z konference „Železnice 2006“

(2006)

 

Pražský diametr

a)     text

b)     Vědeckotechnický sborník ČD č. 22/2006

(2006)

 

Cyklotrasy Českobrodska

(2006)

 

Na výlet bez auta TIP!!!

(2007)

 

Cyklotrasy regionu Pošembeří

(2007)

 

Schéma vývoje železničního uzlu Praha

(2007)

 

Praha olympijská a železnice

(2007)

 

Úzká hrdla na železniční síti bránící rozvoji železniční dopravy

(2007)

 

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

a)     prezentace z konference „Možnosti železnice pro veřejnou dopravu v Praze a okolí“

b)     text pro časopis Stavebnictví

c)      článek v časopise Stavebnictví č. 02/08 (pdf soubor)

d)     článek v časopise Stavebnictví č. 02/08 (www odkaz)

(2007)

 

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

a)     text

b)     prezentace z konference „Vysokorychlostní železniční doprava ve světě a v České republice“

(2007)

 

Koncepce dopravy na trati Praha - Lysá n. L.

(2008)

 

Vysokorychlostní tratě z pohledu přepravního marketingu

a)     text

b)     prezentace z konference „Czech Raildays

(2008)

 

Návrh barevného řešení kolejových vozidel ČD, a.s.

(2008)

 

Koncepce dopravy na trati Praha - Vrané n. V. - Čerčany / Dobříš

(2008)

 

Výběr z fotografií z let 2004 - 2009

(2009)

 

Podněty do nového územního plánu města Český Brod

(2010)

 

Zavedení cykloobousměrek v Českém Brodě

(2010)

 

Koncepce provozu pražského (S) TIP!!!

a)     text

b)     prezentace ke „Dni Pražské integrované dopravy“

c)      Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

d)     Ověření propustnosti žst. Praha Mas. n. pro výhledový rozsah dopravy (2011)

e)     Simulace provozu na trati Kolín - Praha-Libeň

(2010)

 

Dopravní terminál v Českém Brodě

(2010)

 

Návrh trasy silničního obchvatu v Českém Brodě

(2010)

 

Toulky Českobrodskem TIP!!!

(2010)

 

Orientační systém nástupišť

(2011)

 

Open Acces a manažer infrastruktury

(2012)

 

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

a)     text

b)     prezentace z konference „Železnice 2012“

(2012)

 

Bauhaus Dessau

(2012)

 

Generel cyklistické dopravy na území města Český Brod

(2013)

 

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

(2013)

 

Modernizace železniční infrastruktury do roku 2025

(2013)

 

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

a)     text

b)     prezentace z konference „Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici“

(2013)

 

20 let modernizace koridorů a co dál?

a)     text

b)     prezentace z konference „Železnice 2013“

(2013)

 

Investice do našich tratí přizpůsobíme požadavkům zákazníků

a)     článek ve čtrnáctideníku Železničář č. 2/2014 (pdf soubor)

b)     článek ve čtrnáctideníku Železničář č. 2/2014 (www odkaz)

(2014)

 

Výměna profesí

(2014)

 

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

(2014)

 

Úloha SŽDC v přípravě Rychlých spojení

(2014)

 

Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko TIP!!!

(2014)

 

Jednotná trakční soustava na síti SŽDC

a)     text (2015)

b)     kick-off prezentace

(2014)

 

Železniční infrastruktura pro konkurenceschopná vozidla

(2014)

 

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

c)      text

d)     prezentace z konference „Železnice 2014“

(2014)

 

Postrková služba SŽDC

(2014)

 

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

(2014)

 

Přednášky pro studenty SPŠD

a)     European Rail Traffic Management System na síti SŽDC

b)     Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

(2015)

 

Budoucnost regionálních drah SŽDC

(2015)

 

Systém označování nástupišť SŽDC

a)     text

b)     prezentace z konference IRICON

c)      schémata typových stanic

(2015)

 

Příprava tratí Rychlých spojení v ČR

(2015)

 

170 let železnice v Praze TIP!!!

a)     text

b)     schéma

(2015)

 

Železniční infrastruktura pro nákladní dopravu

a)     text

b)     prezentace z konference „Czech Raildays

(2015)

 

Od koňky k VRTkám aneb historie výstavby železnic na území ČR TIP!!!

(2015)

 

V koridorech spatřujeme jeden z nástrojů podpory nákladní dopravy - článek v měsíčníku Cargovák 08/2015

(2015)

 

Rakouská severozápadní dráha v Praze

(2016)

 

Malá Strana z Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

(2016)

 

Dopad Světové klimatické konference v Paříži (nejen) na českou železnici

(2016)

 

Kapacity pro odstavování souprav vlaků osobní dopravy v železničním uzlu Praha

(2016)

 

Alternativní dopravní systémy k vysokorychlostní železnici

(2017)

 

Železniční stavby známé i méně známé TIP!!!

(2017-2021)

 

Časová dostupnost krajských měst České republiky

(2017)

 

Údolí Oslavky (videoklip) TIP!!!

(2020)

 

Novoroční přání

(2021)

 

Strategický plán Českého Brodu a doprava

(2022)